Barkodlar ve etiketler, ürünlerin tanımlanması, takibi ve envanter yönetimi açısından işletmeler için büyük önem taşır. Her ne kadar birbiriyle ilişkili olsalar da, aralarında temel farklar bulunmaktadır.